Film prezentujący zawód kominiarz

Autor: Małgorzata Sienkiewicz, Zofia Jezierska Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy - pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społeczn .
- no panowie trochę nie profesjonalnie
A po szkole wyższej można zdawać na mistrza od razu po 2 latach praktyki z pominięciem egzaminu czeladniczego.